Μετά από το εργοστάσιο τακτοποιήστε έξω, πρώτη μηχανή που γίνεται.

- Sep 09, 2020-

Με το μέγεθος του εργοστασίου να γίνεται μεγαλύτερο, προκειμένου να κινητοποιηθούν καλύτερα οι πόροι του εργοστασίου, το εργοστάσιο θα διευθετηθεί για 5 ημέρες.Αυτό το μοντέλο είναι η πρώτη μηχανή.

. Όλα γίνονται για την παραγγελία σας~


image